Reglement

OP EN ROND DE IJSBAAN VAN WOUW ON ICE GELDEN EEN PAAR SPELREGELS, OM HET PLEZIER EN DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN TE WAARBORGEN

De volgende spelregels worden gehanteerd:

 • Toegang tot de overdekte ijsbaan van Wouw on Ice is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, 
 • klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alléén op vertoon van een geldige entree sticker.
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, het horeca­personeel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) behoudt zich te 
 • allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Schade aan eigendommen van Wouw on Ice zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen is het verplicht beschermende kledingstukken te dragen; het dragen van handschoenen is verplicht.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, 
 • alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken in de overdekte ijsbaan
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 • Alcohol wordt alleen verstrekt aan 18 jaar en ouder. Legitimatie is verplicht. 
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.